Seltsist

Mittetulundusühing nimetusega Nedsaja Küla Selts on Põlvamaal Värska vallas Nedsaja küla territooriumil elavate ja Nedsaja külaga seotud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja on loodud liikmete tahte ja huvide kohaselt põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Grupipilt

Advertisements